EMDR en RDI

Naast de terreinen waarop MindLift actief is, verdient EMDR als één van de gebruikte methoden en technieken speciale aandacht.

Wat is EMDR?

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een relatief nieuwe therapie die in 1989 door de psychologe Francine Shapiro is ontwikkeld om schokkende gebeurtenissen zoals een verkeersongeval of geweldsmisdrijf te verwerken. In de regel wordt EMDR toegepast wanneer er in het verleden een traumatische gebeurtenis heeft plaatsgevonden en je daar in het hier en nu nog last van ondervindt. Het is een veel gebruikte methode bij behandeling van trauma in de GGZ waarvoor vaak een wachtlijst is.

Waarvoor wordt EMDR gebruikt?

Zowel op zeer jonge als latere leeftijd kunnen bepaalde gebeurtenissen diep ingrijpen. Veel mensen die daarmee geconfronteerd worden, kunnen de nare ervaringen op eigen kracht ‘verwerken’. Bij sommigen ontwikkelen zich psychische klachten. Daarbij kunnen ze last hebben van herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die steeds naar boven komen door herbelevingen, flashbacks en nachtmerries. Andere veel voorkomende klachten zijn schrikreacties en vermijdingsdrang: ze gaan alles uit de weg wat hen aan de traumatische ervaring kan herinneren. Men spreekt dan meestal van een ‘posttraumatische stressstoornis’ (PTSS).                

Hoewel EMDR primair voor de behandeling van trauma’s en PTSS is ontwikkeld, is er steeds meer wetenschappelijke ondersteuning dat deze methode ook werkt bij een grote verscheidenheid aan psychische aandoeningen en klachten die gepaard gaan met somberheid, depressie, verhoogde prikkelbaarheid, concentratieproblemen, lusteloosheid, slapeloosheid, gevoelens van vervreemding, angst, schaamte, verdriet, schuld of boosheid. Daarbij gaat men er steeds van uit dat de klachten zijn ontstaan door één of meer beschadigende ervaringen die dusdanige sporen hebben achter gelaten in het geheugen dat de persoon er (bewust of onbewust) nog steeds last van heeft . Voorbeelden daarvan zijn emotionele verwaarlozing, nare ervaringen op medisch gebied, werkgerelateerde gebeurtenissen en beschamende pest- of verlieservaringen. Met behulp van EMDR worden de herinneringen aan deze gebeurtenissen verwerkt waardoor de klachten verminderen of verdwijnen. Ook wanneer iemand last heeft van een negatief zelfbeeld, faalangst, fobieën, nicotine- en voedselverslavingen of chronische pijn kan EMDR worden toegepast.

Werkt EMDR?

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van EMDR. Uit de resultaten blijkt dat er goed gereageerd wordt op EMDR. Het is een kortdurende therapievorm. Als het gaat om een trauma na een eenmalige, ingrijpende gebeurtenis dan zijn mensen vaak al na enkele sessies in staat om hun dagelijkse bezigheden weer op te pakken.

Hoe werkt EMDR?

Wanneer een traumatische gebeurtenis plaatsvindt, wordt deze onverwerkt in het geheugen opgeslagen, inclusief de daarbij horende beelden, geluiden, gedachten en gevoelens. Bij EMDR wordt je gevraagd om terug te denken aan de schokkende ervaring waarna er gebruik wordt gemaakt van bilaterale stimulatie (het volgen van klikjes via de koptelefoon of handbewegingen de hersenen worden afwisselend links en rechts gestimuleerd). Deze combinatie zorgt ervoor dat het natuurlijk verwerkingssysteem wordt gestimuleerd.

Doordat een traumatische herinnering levendig en intens is, kost dat redelijk veel geheugencapaciteit. Wanneer het werkgeheugen van de hersenen wordt belast met een herinnering en tegelijkertijd een aandachteisende taak (klikjes via de koptelefoon of handbewegingen volgen) moet worden uitgevoerd, blijkt dat deze informatie simpelweg niet tegelijkertijd kan worden verwerkt. Daardoor gaat de emotionele intensiteit van herinneringen langzamerhand verloren. Er blijft dan (na 1 of meerdere sessies) een neutraal beeld over, wat jou het gevoel geeft dat je de herinnering aankan. Je wordt niet meer getriggerd door de nare ervaring en kan jouw huidige of toekomstige situaties benaderen met gezonde informatie en opvattingen. Het is wellicht fijn om te beseffen dat het jouw eigen hersenen zijn die de genezing of verwerking tot stand brengen.

Hoe verloopt een EMDR sessie?

Je wordt gevraagd aan de nare gebeurtenis terug te denken inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Dan wordt het verwerkingsproces opgestart. Dit informatie verwerkingssysteem in de hersenen wordt gestimuleerd door handbewegingen te volgen met je ogen of door bilaterale audio stimulatie (klikjes via de koptelefoon). Na elke set wordt er rust genomen en aan jou gevraagd wat er in je opkomt. De EMDR-procedure brengt doorgaans een stroom van beelden en gedachten op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Vaak verandert er wat. Je wordt na elke set bilaterale stimulatie gevraagd om je te concentreren op de meest opvallende verandering. De sessie wordt uiteindelijk afgesloten met een positieve cognitie (gedachte).

RDI: Resource Development and Installation

Dit is een manier om de persoonlijke draagkracht te vergroten. Tijdens een RDI sessie wordt gewerkt met positieve ervaringen en het toevoegen van hulpbronnen en kwaliteiten zodat je de moeilijke situaties weer aan kan. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van bilaterale stimulatie (klikjes via de koptelefoon of handbewegingen volgen). RDI is bijvoorbeeld zeer effectief bij faalangst en bij het stoppen met roken. Daarnaast wordt deze methode vaak aanvullend gebruikt bij EMDR om jou sterker te maken, meer draagkracht te geven en om een EMDR sessie positief af te sluiten.

Neem voor meer informatie contact op via info@mindlift.nl of 010-2900086.