Verschil tussen Coaching en Counseling

Wat is MindLift Coaching?

MindLift Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding die de bewustwording activeert. Op basis van een gelijkwaardige relatie word je ondersteund bij het verwezenlijken van jouw doelen. Daarbij worden jouw belemmeringen onderzocht en jouw zelfsturend vermogen aangesproken, om jouw persoonlijke effectiviteit te vergroten.

Coaching is voor iedereen die meer uit zichzelf en uit het leven wil halen. Heb je een persoonlijke of professionele verandering ondergaan? Zoals ouderschap, een relatie of nieuwe baan, een pensionering of ontslag. Of heb je juist geen verandering ondergaan maar wil je dat graag? Of weet je nog niet goed wat je wil, zoek je een sparringpartner of klankbord? Bijvoorbeeld om jezelf verder te ontwikkelen. MindLift Coaching helpt je met het kiezen van de beste weg. Moedigt je aan wanneer het even tegen zit. Zorgt ervoor dat je al je potentieel benut. Helpt je om jouw eigen krachten en hulpbronnen te ontdekken, ontwikkelen en in te zetten voor het behalen van jouw doelstellingen. Zowel op het persoonlijke als professionele vlak.

Wat is MindLift Counseling?

Bij MindLift Coaching gaat het voornamelijk om praktische zaken: persoonlijke of professionele projecten, zoals studie, werk, geld en communicatie. Counseling legt daarentegen de nadruk op meer emotionele aspecten van problemen en vragen. Het is een laagdrempelige vorm van psychosociale hulpverlening met een praktische en therapeutische insteek. Counseling heeft veel raakvlakken met psychotherapie. Zo worden verschillende inzichten uit de psychotherapie toegepast, met als doel om problemen in het juiste perspectief te zien.

Anders dan psychotherapie, houdt counseling zich echter niet bezig met psychiatrische stoornissen of zware psychosociale problematieken. Counseling helpt je om problemen te ontrafelen, verlichten, beter te hanteren en zelf op te lossen. Zodat je prettiger door het leven gaat. Loslaten en acceptatie horen ook bij dat veranderingsproces. Je leert hoe je negatieve gedachten kunt ombuigen en zelfs omzetten in positieve energie. Zodat jij je weer goed voelt en ook de toekomstige uitdagingen het hoofd kunt bieden. In jouw eigen kracht leert staan. Innerlijke rust creëren. Vreugde en geluk ervaren. Counseling helpt je het leven te leiden zoals jij dat zelf wilt.

Afhankelijk van je vraag en omgevingsvariabelen wordt bekeken of er coaching, counseling of een combinatie van beiden moet worden ingezet.

Vormen van Coaching en Counseling

- Face to face (persoonlijk gesprek)
- Telefonisch
- Per email
- Via Skype
 
De meest voorkomende vorm van coaching & counseling is een face to face gesprek. Er zijn echter ook andere vormen of combinaties mogelijk. Jij bepaalt op welke wijze wij de sessies vormgeven.