Interculturele Coaching & Counseling

Wat je achtergrond ook is, MindLift Coaching & Counseling is er voor jou. Naast Personal Life Coaching & Counseling heeft MindLift veel expertise op het vlak van interculturele vraagstukken.

Nederland kent minstens vier miljoen burgers die de culturele wortels geheel of gedeeltelijk in het buitenland hebben liggen. Sommige van hen leven dagelijks te midden van twee of meer verschillende culturen.

Veel coaches hebben er moeite mee om mensen van een andere afkomst adequaat te begeleiden. Zij zijn vaak onvoldoende in staat de belevingswereld van niet-Nederlandse culturen te begrijpen. Zoals die van sommige collectivistische culturen van mensen met bijvoorbeeld een Aziatische, Afrikaanse of Zuid-Amerikaanse achtergrond. Het belang van de familie. De sociale context. Sociale controle. Bij veel coaches ontbreekt het inzicht van de mate waarin culturele wortels spanningen kunnen veroorzaken. Dat niet voldoende kunnen begrijpen, kan zelfs een verstorend effect hebben op het coaching en counseling traject.

Met intercultureel coachen en counselen komt MindLift tegemoet aan veel vragen van cliënten. Zoals recente migranten en expats die moeite hebben om hun draai in de Nederlandse samenleving of arbeidsmarkt te vinden. Of jongeren die worstelen met het proces van individualisering. Ze worden beperkt in hun (keuze)vrijheid en bewegingsruimte. Want de Nederlandse normen en waarden stroken niet (volledig) met hetgeen ze van huis uit hebben meegekregen.

Dat kan van invloed zijn op de partnerkeuze. Of de studie- en beroepskeuze. Voldoe je aan het verwachtingspatroon van je ouders, je familie? Of volg je (deels) jouw eigen weg? En wat betekenen die keuzes voor jouw persoonlijke identiteit? Jouw zelfvertrouwen, zelfverzekerdheid? Wat zijn daarvan de consequenties? Op werk? Of school? Wanneer slaat de stress over deze dilemma’s om in depressiviteit? Of faalangst? Met welke gevolgen?

Hoe vroeger je het leven tussen twee of meerdere culturen in de juiste balans weet te krijgen, hoe beter. Hoe eerder je die dilemma’s weet om te zetten in positieve energie, hoe groter de kans dat je leven in een prettige flow komt.